Forord fra den første protokolAalestrup Idræts- og gymnastikforening begyndte først officielt at arbejde den 26. juni 1944, men før den tid havde en del unge mænd og kvinder om aftenen taget markedspladsen I brug til træning af håndbold. Det begyndte allerede i vinteren 43-44 at komme på tale, at der skulle dannes en speciel forening med gymnastik, håndbold og fri idræt som hovedgrene. Grunden var den at AIK ikke var særlig villige, for ikke at sige, slet ikke interesserede I, at nogle af dens medlemmer beskæftigede sig med andet end fodbold. Egentlig var det Henning Søgaard, der begyndte. Han ledede I denne vinter gymnastikken, og han fik alt lavet sådan, at der kom 2 mand til et kursus I fri idræt I Viborg. Det blev Hans og mig, der blev de heldige, og vi havde 3 dejlige dage I Viborg. Det var træneren Svend Aage Thomsen fra Vejle Idrætshøjskole, der trænede med os, og jeg skal love for vi blev fejet igennem baade med teori og praksis. Da de 3 dage var forbi, og vi kom til Aalestrup, var vi enige om, at nu skulle der gøres noget. Vi havde ganske vist ikke noget at gøre med; men vi laante 6. kr. Af Gudrun Madsen, og så indmeldte vi 2 hold, et A Herre og et A damer I turneringen. Det var et meget usikkert foretagende, for vi anede jo ikke om vi kunne stille 2 hold på benene, og desuden vidste vi ikke, hvor vi skulle spille, når kampene var her I byen, men vi vovede det og det gik over forventning.


Vi havde hverken mål eller bolde, men så gik vi til AIK for at købe deres. De havde 4 mål og 3 bolde og dem fik vi for 75 kr. – det var billigt, men hvor skulle vi skaffe de 75 kr. Naa! Vi skrev nogle medlemskort med det fra medlemmers offervilje fik vi en hel del penge ind, men 75 kr. –blev det ikke og pengene skulle betales samme dag, så vi var rigtig på den, så ordnede Hans det ligesom han ordnede alle andre ting. AIK skyldte ham penge for vedligeholdelse af fodboldbaner og det beløb kunne lige hamle op med de 75 kr.- Problemet var løst og mål og bolde var vore. Vi fik lov af Sognerådet til at bruge Markedspladsen til bane, og så kom de første turneringskampe. Vi havde trænet flittigt, snart hver aften, og det viste sig også, vi kunne hamle op med de andre hold.


Det kunne dog ikke blive ved med at gå sådan, der skulle være en forening bag ved, og så skete det, at den 26. juni 1944 stiftedes Aalestrup Idræts og Gymnastikforening.


Det var I meget korte træk, hvad der gik forud for Generalforsamlingen en tid fuld af glæder og måske lige så mange bekymringer, men målet var nået, vor forening var dannet, og vi skal vise de andre, at vi ikke har givet os I lag med noget vi ikke kan magte, men tværtimod give alt for at hævde foreningen, ikke blot med sportslige præsentationer, men også, som der nu står I vores love, paragraf 2 med at skabe en aandelig og legemlig sund ungdom.         


Den stiftende generalforsamling fandt som før omtalt sted den 16. juni 1944 I Markedshuset. Der var mødt ca. 40 unge mennesker, som alle ønskede, der skulle dannes en ug forening. Hans blev valgt til dirigent og han udgjorde kort, hvad der var meningen vi skulle lave I den nye forening. Derefter gik vi over til at stemme om bestyrelse og følgende blev valgt:


Hans Christensen, Herr Arkitekt Dahl, Fru Arkitekt Dahl, Gartner Madsen og Erik Mogensen. Hans Chr. blev af forsamlingen valgt til formand. Spilleudvalget kom til at bestå af : Rigmor Porsborg, Hans Christensen og Erik Mogensen.


Den 2. august holdtes bestyrelsesmøde hos arkitekt Dahl og bestyrelsen konstituerede sig med Hans Chr. som formand, Dahl som næstformand, Gartner Madsen som kasserer og Erik M. som sekretær. Der blev udarbejdet planer for vinterens gymnastik og klubbens love blev udarbejdet.